Start » Aktualności » Teatry chcą swej ustawy

 
 

Teatry chcą swej ustawy

 

Przygotowaniem kompleksowej ustawy o teatrach zajmie się w przyszłym roku Związek Pracodawców “Unia Polskich Teatrów”, który 15 grudnia zorganizował spotkanie wybitnych artystów oraz ludzi teatru z Ministrem Kultury, Waldemarem Dąbrowskim. Idea spotkała sie z pełnym poparciem ministra.

Rozmowa o teatrze

W poniedziałek, 15 grudnia, w godzinach wieczornych w siedzibie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych odbyło się kameralne spotkanie “Najwyższy czas porozmawiać o teatrze”, zorganizowane przez Związek Pracodawców Unia Polskich Teatrów.

Spotkanie miało na celu rozpoczęcie dyskusji o udziale teatru w kulturze narodowej oraz konsolidację środowiska teatralnego wokół potrzeby przygotowania Ustawy o teatrze.

Wzięło w nim udział około czterdziestu reprezentatywnych przedstawicieli środowiska teatralnego – aktorów, reżyserów i dyrektorów teatrów – z całej Polski.

W dyskusji panelowej głos zabrali: Henryka Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Maciej Englert, Prezes Związku Pracodawców Unia Polskich Teatrów, Dyrektor Teatru Współczesnego w Warszawie, Dorota Ilczuk z Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Jacek Sieradzki, Redaktor Naczelny miesięcznika “Dialog”.

Obecny na spotkaniu Minister Kultury Waldemar Dąbrowski po raz kolejny podkreślił gotowość współpracy przy przygotowaniu nowej Ustawy o działalności kulturalnej oraz Ustawy o teatrze.

Na zakończenie nestor spotkania, Dyrektor warszawskiego Teatru Ateneum, Gustaw Holoubek złożył wszystkim – dzieląc się z nimi opłatkiem – życzenia świąteczne i noworoczne. Przypomniał on, że Państwo ma obowiązek utrzymania Teatru, a ten w swej codziennej działalności musi przede wszystkim zwracać uwagę na człowieka i badać jego tajemnicę aż do kresu swych możliwości.

Postanowiono podobne spotkania kontynuować.

tekst pochodzi z Biuletynu Informacyjnego
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
nr 50/ 03 z dnia 19 XII 2003 r.