Start » Aktualności » Senacka komisja kultury i środków przekazu

 
 

Senacka komisja kultury i środków przekazu

 

18 marca 2011 W SENACIE RP odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Przedmiotem posiedzenia były konsultacje z organizacjami zrzeszającymi twórców i innych pracowników kultury dotyczące Projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw. Związek Pracodawców Unia Polskich Teatrów reprezentował Prezes Maciej Englert.