Start » Aktualności » Sejmowa komisja kultury i środków przekazu

 
 

Sejmowa komisja kultury i środków przekazu

 

16 marca 2011 W Sejmie RP odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego Projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotem posiedzenia była dyskusja zainteresowanych środowisk. Związek Pracodawców Unia Polskich Teatrów reprezentował Dyrektor Jacek Głomb.