Start » Aktualności » Powołano nowy Zarząd Unii Polskich Teatrów

 
 

Powołano nowy Zarząd Unii Polskich Teatrów

 

Zgromadzenie Ogólne Unii Polskich Teatrów podczas zebrania 20 czerwca 2023, zgodnie ze statutem, wybrało Zarząd na kolejną dwuletnią kadencją.

 • Na stanowisko Prezeski Unii wybrana została Ewa Pilawska, Dyrektorka Teatru Powszechnego w Łodzi.
 • Zastąpiła na tym stanowisku współzałożyciela Unii i jej wieloletniego Prezesa Macieja Englerta, który nie kandydował na kolejną kadencję. Zgodnie z wolą Unii i statutem Maciej Englert będzie pełnił funkcję Prezesa Honorowego.
 • Wiceprezeską Unii Polskich Teatrów będzie Renata Derejczyk (Dyrektorka Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu), Wiceprezesami będą: Piotr Kruszczyński (Dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu), Artur Tyszkiewicz (Dyrektor Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie).
Unia Polskich Teatrów istnieje od 2003 roku i skupia ważne polskie sceny (Teatr Narodowy w Warszawie, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Teatr Współczesny w Szczecinie, Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, Teatr Powszechny w Łodzi, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera w Warszawie, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego Teatr Współczesny w Warszawie, Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie). Unia od lat zabiega o szeroko rozumiane dobro ludzi teatru i przyszłość teatru. Zajmuje stanowiska w najważniejszych sprawach, reaguje na złe praktyki stosowane pod adresem teatrów, proponuje rozwiązania, poddaje pod dyskusję istotne problemy i dyskutuje z rządzącymi o kluczowych tematach, reprezentując środowisko teatralne. 

Nowy Zarząd wyznaczył sobie nadrzędne cele:

 1. Upominać się o środowisko teatralne i działać na rzecz tego środowiska.
 2. Zabiegać o konsolidację środowiska teatralnego w myśl zasady, że „działając wspólnie, możemy więcej”.
 3. Zabierać głos w najważniejszych dla polskiego teatru sprawach, dbać o dobry wizerunek teatrów, zdecydowanie reagować na wszelkie przejawy złych praktyk.
 4. Zajmować stanowisko w kluczowych dla teatru sprawach:
  1. finansowanie instytucji i utrzymanie sieci teatrów repertuarowych
  2. bezpieczeństwo artystów i teatrów w sytuacjach kryzysów
 5. Prowadzić dialog z rządzącymi, uczestniczyć w procesie legislacyjnym związanym z działalnością teatrów. W szczególności działać na rzecz nowych zapisów o teatrach w ustawie o prowadzeniu działalności kulturalnej albo dążyć do powołania nowej ustawy o teatrach.
 6. Pełnić funkcję doradczą i analityczną:
  1. przeprowadzać rzetelne ankiety w środowisku teatralnym w celu tworzenia rekomendacji dla środowiska i ustawodawców
  2. opiniować dokumenty i przepisy, które regulują życie teatralne
  3. dyskutować na bieżąco o refleksjach na temat bieżącej sytuacji teatrów
 7. Wykorzystywać wiedzę i doświadczenie zespołów zrzeszonych teatrów, a także ich zaplecza merytorycznego (prawnego, księgowego).
 8. Współpracować z innymi stowarzyszeniami i przedstawicielami środowiska teatralnego – wypracowywać wspólne stanowiska, które są w interesie teatru polskiego