Start » Aktualności » Pismo UPT do Marszałka Senatu, Pana Longina Pastusiaka w sprawie podatku VAT od dotacji i subwencji.

 
 

Pismo UPT do Marszałka Senatu, Pana Longina Pastusiaka w sprawie podatku VAT od dotacji i subwencji.

 

Szanowny Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu R. P.

Szanowny Panie Marszałku,

Sformułowanie Art. 30 ust. 1 Dział IV projektu Ustawy o podatku VAT w brzmieniu “obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja, i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług…” nie pozostawia żadnej wątpliwości w kwestii objęcia tym podatkiem dotacji budżetowych, które są podstawą działalności statutowej każdej instytucji kultury.

Bez względu na wysokość tego podatku (7% czy 22%), nie wdając się w szczegółowe wyliczenia, wprowadzenie tego projektu spowoduje, wobec braku rezerw w sferze dotowania instytucji kultury, całkowity brak zabezpieczenia środków finansowych na działalność statutową na okres od 1 do 2,5 miesiąca w skali roku. Oznaczało by to w niedalekiej perspektywie, wobec braku jakichkolwiek nadziei na realny wzrost dotacji dla instytucji kultury (ta tendencja zubożająca polskie instytucje kultury utrzymuje się od lat) stopniowe wygaszanie działalności teatrów, filharmonii, muzeów, bibliotek czy domów kultury.

Wobec realnego zagrożenia realizacji statutowych zadań instytucji kultury członkowie Unii Polskich Teatrów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 marca 2004 zobowiązali Prezesa Zarządu U.P.T. do przekazania na ręce Pana Marszałka jednogłośnie przyjętej uchwały domagającej się stanowczo ustawowego wyłączenia dotacji budżetowych dla naszych instytucji z opłat z tytułu podatku VAT.

Z poważaniem

Maciej Englert
Prezes Zarządu