Start » Aktualności » Pismo Unii Polskich Teatrów do Ministra Finansów w sprawie podatku VAT od dotacji dla instytucji kultury

 
 

Pismo Unii Polskich Teatrów do Ministra Finansów w sprawie podatku VAT od dotacji dla instytucji kultury

 

Szanowny Pan Minister
Andrzej Raczko
Ministerstwo Finansów
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Ministrze,

Można odnieść wrażenie, że mimo wielu rozmów i tłumaczeń, w dalszym ciągu nie jest znana skala zagrożeń dla polskiej kultury wynikających z niejasnych interpretacji zapisów nowej ustawy o podatku VAT.

Wszystko opiera się, na braku rozróżnienia między “świadczeniem usług w dziedzinie kultury”, a działalnością statutową teatrów oraz innych instytucji kultury. Otóż bywają dochodowe przedsięwzięcia teatralne. Bywa, że w teatrach repertuarowych koszty eksploatacji przedstawienia w stosunku do wpływów kasowych mogą wykazywać zysk. Nie ma natomiast żadnej możliwości, aby działalność teatru repertuarowego oparta o zespół etatowych artystów mogła być dochodowa. Zatem państwo, czy też samorządy, którym teatry przekazano jako zadania w dziedzinie kultury, decydując się na realizowanie polityki kulturalnej, dotując teatr dofinansowują nie nierentowne przedsiębiorstwo, ale rozwój sztuki teatralnej jako niezbędnego elementu prowadzenia polityki kulturalnej państwa. Zadaniem teatru repertuarowego jest nie tylko “produkowanie” spektakli, ale szkolenie artystów oraz tworzenie właściwych warunków dla ich rozwoju i umożliwienie im realizacji ich wizji i poszukiwań artystycznych. Trudno wyobrazić sobie, aby skutkiem realizacji dyrektyw Unii Europejskiej miało w Polsce upaść to, co przez lata stanowiło naszą najlepszą wizytówkę europejskości – polski Teatr.

Nie powinno być dla nikogo tajemnicą, że interpretacja izb skarbowych, które mogą uznawać dotację na działalność statutową teatru jako dochód teatru, a w związku z tym obłożyć te kwoty 22% VAT, spowoduje wstrzymanie działalności teatrów najdalej w ciągu kwartału. Pokrycie 1/5 dotacji, jest jedynie możliwe poprzez podniesienie cen biletów, co oczywiście realnie niczego nie zmieni. Spadnie przecież frekwencja. Oczywiście można sobie wyobrazić walkę o widza poprzez daleko idącą komercjalizację teatru, tyle że należy wtedy zapytać, jaki jest cel dotowania z funduszy społecznych działalności stricte rozrywkowej i niestety na niskim poziomie? Czy na tym ma polegać polityka kulturalna państwa w dobie wchodzenia do Unii Europejskiej?

Zwracamy się zatem z prośbą, zarówno do Ministra Finansów jak i do Ministra Kultury, o jednoznaczną interpretację, informującą izby skarbowe, że dotacja na działalność statutową teatrów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jako że jedynym dochodem teatru w rozumieniu “świadczenia usług teatralnych” jest wpływ ze sprzedaży biletów., słusznie obłożony 7% VAT. Teatry znalazły się, nie po raz pierwszy, w poważnej opresji. Tym razem, mści się na nich brak precyzyjnej i nowoczesnej ustawy o działalności kulturalnej, zdecydowanie różnej od tekstu ustawy powstałej w czasach “niewidzialnej ręki rynku”. Od decyzji Panów Ministrów, będzie zależało czy dotrwamy do końca roku.
Z poważaniem

Prezes Unii Polskich Teatrów
Maciej Englert