Start » Aktualności » Pismo Ministra Finansów w sprawie VAT

 
 

Pismo Ministra Finansów w sprawie VAT

 

Minister Finansów Andrzej Raczko wystosował do Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego pismo następującej treści:

Warszawa, 4 marca 2004 r.

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do spotkania w dniu 3 marca 2004 r. uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 lutego 2004 nowej ustawy o podatku od towarów i usług, obrotem stanowiącym podstawę opodatkowania jest również dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Oznacza to, o czym była mowa w trakcie spotkania, że nie chodzi w wymienionym przypadku o dotacje mające na celu dofinansowanie działalności np. instytucji kultury, nie uzależnione od ilości i wartości świadczonych usług. Dotacje o takim charakterze, w myśl przyjętych regulacji ww. ustawy, nie będą podlegały opodatkowaniu.

Przyjęcie natomiast poprawek zgłoszonych w trakcie prac senackich co do wyłączenia z podstawy opodatkowania dotacji dla instytucji kultury mogłoby w przyszłości niewłaściwie ukierunkowywać interpretację omawianych zapisów ustawy i sugerować, iż w pozostałych przypadkach każdego rodzaju dotacje są zaliczane do obrotów i zwiększają, podstawę opodatkowania (np. z tytułu zadań restrukturyzacyjnych górnictwa).

Z poważaniem

Andrzej Raczko