Start » Aktualności » Pismo do Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych w sprawie Vat od dotacji

 
 

Pismo do Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych w sprawie Vat od dotacji

 

Szanowny Pan
Jerzy Markowski
Przewodniczący Komisji Gospodarki
i Finansów Publicznych
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,

Na szkoleniu zorganizowanym przez Mazowieckie Centrum Szkolenia, zostaliśmy poinformowani, że wprowadzana obecnie ustawa zakłada, obłożenie podatkiem VAT wszelkich dotacji otrzymywanych przez teatry, w tym dotacji podstawowej na działalność teatru. Jeśli rzeczywiście miałoby tak być, nie wchodząc w szczegółowe wyliczenia, oznaczałoby to natychmiastowe zaprzestanie działalności instytucji kultury w Polsce. Nie chodzi, zatem w tym wypadku o zagrożenie interesów poszczególnych grup artystów, ale o uniemożliwienie realizacji jakiejkolwiek polityki kulturalnej państwa.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie, czy rzeczywiście treść ustawy może powodować takie skutki i o pilną interwencję, jeśli miałoby tak być.

Jak się wydaje chodzi o zapis Dział IV art.30 ust. 1

“Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług”.

Jeśliby traktować działalność instytucji kultury jako “świadczenie usług kulturalnych”, z którego to świadczenia czerpie dochód (sprzedaż biletów) istnieje możliwość zaliczania dotacji budżetowych na działalność instytucji, jako “związanych ze świadczeniem usług”. Taka interpretacja oczywiście pomija zadania stojące przed instytucjami kultury a jednocześnie powód, dla którego państwo je dotuje.

Skoro tekst ustawy pozostawia taką wątpliwość, zwracamy się z prośbą o ustawowe wyłączenie dotacji budżetowych dla instytucji kultury z opłat z tytułu podatku VAT.

Z wyrazami szacunku

Maciej Englert
Prezes Zarządu