Start » Aktualności » Opis przebiegu procesu legislacyjnego dla projektu ustawy

 
 

Opis przebiegu procesu legislacyjnego dla projektu ustawy

 

Opis dostępny pod adresem:

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3786.htm