Start » Aktualności » “Najwyższy czas porozmawiać o teatrze.”

 
 

“Najwyższy czas porozmawiać o teatrze.”

 

15 grudnia br. w siedzibie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych odbyło się spotkanie zorganizowane przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych i Unię Polskich Teatrów z udziałem Pani Prezydent PKPP, Henryki Bochniarz i Ministra Kultury, Pana Waldemara Dąbrowskiego z reprezentantami środowiska teatralnego, Związku Artystów Scen Polskich i Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Prezes Unii, Pan Maciej Englert poinformował o porozumieniu pomiędzy Ministrem Kultury i Prezydentem PKPP, dzięki któremu mogą rozpocząć się prace nad nowymi ustawami – ustawą o działalności kulturalnej i ustawą o teatrze. Koordynacje i prowadzenie tych prac powierzono Prezesowi Maciejowi Englertowi, który zwrócił się do środowiska z prośbą o powszechną debatę ludzi teatru nad kształtem przyszłego teatru. Było to spotkanie inauguracyjne, rozpoczynające cykl spotkań organizowanych przez Unię Polskich Teatrów, poświęconych najistotniejszym problemom, przed którymi staje środowisko. Tematy najbliższych spotkań zasygnalizowali w swoich wystąpieniach członkowie Rady Artystycznej UPT, Pani Profesor Dorota Ilczuk – “Struktury i rozwiązania prawne w Unii Europejskiej” i Pan Jacek Sieradzki, redaktor naczelny ” Dialogu”- “Miejsce teatru w kulturze narodowej”.

Nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej wraca do Sejmu w dawnej postaci.

Senat przywrócił dawny kształt nowelizacji, zmieniony w ostatniej chwili przez Sejmową Komisję Kultury, w części dotyczącej składu komisji konkursowej na dyrektora instytucji kultury. Poprawka Senatu przywraca pięcioosobowy skład – dwóch reprezentantów samorządu, dwóch reprezentantów związków i stowarzyszenia, jeden reprezentant Ministerstwa Kultury.

Dalsze losy nowelizacji w rękach (guzikach) Sejmu.