Start » Aktualności » Teatry w pandemii – Stanowisko Związku Pracodaców Unia Polskich Teatrów

 
 

Teatry w pandemii – Stanowisko Związku Pracodaców Unia Polskich Teatrów

 

Stanowisko Unii Polskich Teatrów

 

W dobie pandemii polskie teatry nie pozostają bierne i robią wszystko, by ocalić wspólnotową więź z widzami – wartość, na którą pracowały latami i która jest fundamentem teatru. Wykorzystując nowe media i nowe środki wyrazu, odpowiadają na wyzwanie postawione przez okoliczności – głęboko wierząc, że dzięki temu droga powrotu do realnych spotkań w teatrach będzie mniej wyboista. Obecna sytuacja jest jednak realnym zagrożeniem. Bez wsparcia i opieki ze strony Państwa  oraz samorządów ciągłość krwioobiegu teatralnego zostanie bezpowrotnie przerwana.

 

Przed nami perspektywa otwarcia teatrów dla widzów. Uważamy, że wszystkie teatry powinny być w niej potraktowane indywidualnie, ponieważ każdy teatr działa w inny sposób,  w innym kontekście społeczno-artystycznym. Nie można stosować do wszystkich jednej miary. Powinien powstać kalendarz otwierania teatrów, zakładający przekazanie informacji o terminie otwarcia z dużym wyprzedzeniem. Należy uwzględnić indywidualnie sytuację organizacyjną, strukturę widzów, ilość miejsc na widowniach. Aby nie „wylać dziecka z kąpielą” bardzo istotne jest sprecyzowanie, na czym ma polegać nowy reżim sanitarny? Redukcja dostępnych miejsc na widowniach może spowodować katastrofalne skutki finansowe. Brak możliwości sprzedaży biletów odbił się już tragicznie na budżetach teatrów – ograniczenie liczby widzów w wielu przypadkach spowoduje, że prezentacja spektakli będzie generowała stratę w budżecie i zamiast pomóc, pogłębi depresję finansową. Słyszymy o potrzebie robienia wśród pracowników testów „na szeroką skale” co brzmi egzotycznie biorąc pod uwagę powszechną sytuację z testami.

Problemy piętrzą się. Relacja pomiędzy widzami i teatrami została mocno nadszarpnięta. Dla wielu osób teatr stał się synonimem miejsca, które stwarza zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Zostaliśmy zamknięci jako jedni z pierwszych, a otwarcie teatrów planuję się na końcu procesu „odmrażania” , w IV etapie. Zmiana tego wizerunku zajmie długie miesiące – jeśli nie lata. Nie jesteśmy też w stanie samodzielnie pokonać ekonomicznego rachunku strat bez pomocy finansowej i wsparcia. Samorządy, organizatorzy większości teatrów, już oficjalnie i nieoficjalnie  przekazują informacje o radykalnych cięciach w budżetach, planowanych  już także w 2021 roku.

Swoją aktywnością w czasie epidemii teatry udowodniły, że nie są zainteresowane strategią biernego oczekiwania, ale właśnie działaniem i dostosowaniem się do nowej sytuacji. Obecny moment jest z pewnością historyczny. Od tego, czy nad teatrami roztoczona zostanie swoista „tarcza antykryzysowa”, zależeć będzie przyszłość nie tyle samych teatrów, twórców i pracowników  kultury, co przyszłość naszego społeczeństwa w ogóle.  Środowisko teatralne zrobiło i robi wszystko, co w jego mocy. Reszta zależy od wsparcia Państwa i samorządów oraz i zrozumienia fenomenu kultury, której skutki wykraczają daleko poza kategorie finansowe. Kultura potrzebuje jednak opieki, która zagwarantuje bezpieczny grunt dla wzrostu idei.

 

Zarząd Związku Pracodawców Unia Polskich Teatrów

 

 

 

 

 

 

 

 

w