Start » Aktualności » Stanowisko Związku Pracodawców Unia Polskich Teatrów w sprawie zwolnienia Dyrektorki Teatru Rozrywki w Chorzowe Pani Aleksandry Gajewskiej

 
 

Stanowisko Związku Pracodawców Unia Polskich Teatrów w sprawie zwolnienia Dyrektorki Teatru Rozrywki w Chorzowe Pani Aleksandry Gajewskiej

 

Stanowisko Unii Polskich Teatrów

w sprawie zwolnienia Dyrektorki Teatru Rozrywki w Chorzowie

Pani Aleksandry Gajewskiej

 

Związek Pracodawców „Unia Polskich Teatrów” od momentu swojego powstania w 2003 r. walczy o autonomię Dyrektorów Instytucji Kultury. Pozwoliło to na stworzenie zapisów prawnych chroniących ową autonomię. Zwolnienie Dyrektor Teatru Rozrywki w Chorzowie p. Aleksandry Gajewskiej  jest całkowicie niezgodne z przepisami Ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 roku z jej późniejszymi zmianami, art. 15.

Żałosne zdarzenie,  które stało się podstawą do owego odwołania  i rola jaką w nim odegrała Dyrektor Teatru, pokazują, że to  zachowanie dwóch pozostałych osób – reżysera

i dziennikarki – budzą  uzasadnione wątpliwości,  zwłaszcza dotyczące celów ich działania. Obie te osoby są poza jurysdykcją Pana Marszałka. Przypominamy, że dyrektorzy artystycznych instytucji kultury – jakimi są teatry – nie są zatrudniani,  ale powoływani na stanowisko przez organizatora, na określoną kadencję. Kadencję, którą można skrócić wyłącznie z określonych ściśle powodów, w których omawiany przypadek się nie mieści. Poza tym odwołanie dyrektora samorządowej instytucji kultury wymaga zasięgnięcia opinii ministra właściwego dla spraw kultury i dziedzictwa narodowego – co w tym przypadku nie nastąpiło.

Dyrektor Teatru ponosi odpowiedzialność za działanie teatru, jego program artystyczny  i wyniki finansowe teatru, w żadnej mierze nie odpowiada za wypowiedzi prywatne zapraszanych do współpracy reżyserów i innych twórców, zwłaszcza kiedy nie padły one publicznie, na konferencji prasowej zorganizowanej przez teatr.  Toteż decyzja o zwolnieniu dyrektor TEATRU, zarówno wobec prawa jak i ogólnie przyjętych praw zwyczajowych jest niedopuszczalna. Urząd Marszałkowski nie jest pracodawcą Dyrektora Teatru, jest organizatorem powołującym na stanowisko Dyrektora Teatru i nadzorującym działalność instytucji kultury na podstawie podpisanej umowy  między organizatorem i dyrektorem o warunkach organizacyjno-finansowych instytucji w okresie kadencji.

Wobec powyższego – postulujemy, aby Pan Marszałek wycofał się z tej emocjonalnej, ale błędnej  w kontekście prawnym decyzji, która uderza w dobrze zorganizowaną strukturę jaka jest Teatr Rozrywki w Chorzowie.

Z poważaniem

Zarząd Związku Pracodawców

Unia Polskich Teatrów

 

­